Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Нов метод за по прецизна диагностика при онкологични заболявания – 68Ga FAPI

68ga FAPI

68Ga FAPI (Fibroblast Activated Protein Inhibitors)

Под ръководството на доц. Павел Бочев, в клиниката по Нуклеарна медицина на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост беше въведен нов метод за по прецизна диагностика при пациенти с онкологични заболявания – 68Ga FAPI (Fibroblast Activated Protein Inhibitors).


Голяма част от туморите са изградени не само от туморни клетки, а и от Фибробласти, Епителоидни клетки, Клетки на имунната система и др. Точно към фибробластите и по-точно тяхното локализиране е насочен новият метод. Приложим е при пациенти с тумори с доказано ниска или очаквано ниска утилизация/натрупване  на FDG (изключват се простатен карцином, невроендокринни тумори и диференциран тироиден карцином), както и при диагностично трудни казуси, нерешени с наличните диагностични методи или при пациенти с доказана FAPI позитивност. Освен това метода е доказал своята ефективност при над 20 вида първични тумори и техните метастази, със значително по-добри образни характеристики спрямо основната алтернатива – FDG РЕТ СТ.  Тук се включват специфични и „трудни“ за конвенционалната образна диагностика и нуклеарна медицина първични тумори като саркоми, тумори на стомаха, на панкреаса, медуларен тироиден карцином и др. Особено добри са резултатите при оценка на перитонеално, чернодробно и мекотъкънно ангажиране , тъй като се избягва физиологичната активност, характерна за скенирането с FDG.

 

 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

терапия с Лутеций

За пръв път в България терапия с Лутеций

Благодарение на усилията на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и МНТ България, Радионуклидната терапия с Лутеций при пациенти с простатен карцином е вече достъпна на територията на България.

Read More »
68ga FAPI

Нов метод за по прецизна диагностика при онкологични заболявания – 68Ga FAPI

Под ръководството на доц. Павел Бочев, в клиниката по Нуклеарна медицина на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост беше въведен нов метод за по прецизна диагностика при пациенти с онкологични заболявания – 68Ga FAPI (Fibroblast Activated Protein Inhibitors).

Read More »