Пишете ни

КОНТАКТИ

Адрес :

МНТ България ЕООД,
Бул. Александър Малинож 85 ет. 4,
Офис 12 

София – България – 1715

Имейл: info@mnt.bg

Форм за Контакти

Нуклеарна Медицина : Petct.bg

За повече информация може да разгледате нашия информационен портал.

Лъчелечение : Radiotherapy.bg

За повече информация може да разгледате нашия информационен портал.