МНТ БЪЛГАРИЯ

ЗА МНТ

МНТ БЪЛГАРИЯ

МНТ

е една от първите и водещите компании, собственост на „БОЗЛУ Холдинг“, чиито фокус е предоставянето на здравни услуги насочени към диагностика и лечение на пациенти с онкологични заболявания. „БОЗЛУ Холдинг“ инвестира в различни икономически сектори, като лека промишленост, строителство, научно-изследователска дейност, производство на радиофармацевтици и други.

Д-р Шюкрю, лекар със специалност Нуклеарна Медицина Основава компанията през 1990 г., като по този начин полага основите на Нуклеарната Медицина изобщо в Турция. Инициативата на Bozluolçay, която съчетава професионалния му опит с технологично оборудване, е важна стъпка, която предоставя на пациентите с онкологични заболявания лесен и непрекъснат достъп до най-съвременните и модерни методи за диагностика и лечение на Нуклеарната Медицина, което го прави пионер в областта.

Първото начинания на компанията е създаването на Отделение по Нуклеарна Медицина в International Hospital в Турция, като след това се разширява с изключителни темпове, като към момента е водеща за Турция в областта на Нуклеарната Медицина и Лъчелечението.


МНТ предоставя на своите партньори решения, свързани със създаването и управлението на отделения по Нуклеарна Медицина и Лъчелечение, основавайки се на дългогодишния си, над 30 годишен опит, натрупан с лечението на голям брой пациенти с Онкологични заболявания, предоставяйки на подходящото оборудване, медицински персонал и радиофармацевтици.

MNT днес оперира в три държави, като само в Турция ръководи 50 отделения по Нуклеарна Медицина, 10 отделения по Лъчелечение и Радиохирургия и 3 Онкологични центъра, намиращи се в 26 области на Турция.

МНТ БЪЛГАРИЯ е създадена в София през 2017 г.,като клон на MNT. Към момента развива две отделения по Нуклеарна Медицина и 2 по Лъчелечение, намиращи се на територията на град София.

За повече информация и записване за консултация, пишете ни на info@mnt.bg

Radiotherapy-Radiation-Therapy-How-it-Works-What’s-Involved

МНТ опит 

Стъпвайки на повече от 30 години опит, „МНТ“  предлага оперативни решения свързани в ръководенето на отделения по Нуклеарна Медицина и Лъчелечение чрез осигуряване на оборудване, персонал и радиофармацевтици, нужни за ефективното функциониране на тези отделения.  

 предлага оперативни решения свързани в ръководенето на отделения по Нуклеарна Медицина и Лъчелечение чрез осигуряване на оборудване, персонал и радиофармацевтици, нужни за ефективното функциониране на тези отделения.