МНТ БЪЛГАРИЯ

Защо да изберете нас?

Бозлу Холдинг е пионер, в Турция от 1990 година насам, в области изискващи модерни технологии като ядрената медицина.

В обслужваните от нас центрове ние предлагаме всички стъпки в превенцията с раковите заболявания- от ранното диагностициране, ефективните терапии и лечения до поддържащите грижи след това, прилагани от ядрената медицина и радиационната онкология. 

Използваме дългогодишния си опит и знания, за да отговорим винаги най- добре на очакванията и нуждите на нашите партньори. С всяка наша нова стъпка продължаваме да насочваме сектора в областта на Онкологията и предоставените от нас ключови решения на здравните заведения управляват процесите на работа бързо и продуктивно. Следвайки технологичните иновации предоставяме услуги не само на здравните институции и организации в публичния и частен сектор на Турция, но опитът ни се използва и в различни проекти в Источна Европа, Балканите, Близкия Изток и Централна Азия, с което продължаваме стъпките си към глобализация. 

МНТ България

Работата с МНТ

 • Осигурява ефективно използване на ресурсите.
  Благодарение на вложените инвестиции от наша страна предоставяме на партньорите си предимството да пренасочат финансовите си ресурси към различни проекти.

 • Ускоряване на процесите.
  С предоставяне на опитни специалисти на сътрудниците си осъществаваме трансфер ‘’know- how’’ до обслужваните от нас центрове. По този начин процесът на обучение се ускорява и грешките се свеждат до минимум.

 • Увеличава производителността.
  С нашата силна инфраструктура и опитен персонал повишаваме ефективността на отделите, с които работим.

 • Осигурява гъвкавост.
  Обслужваните от нас центрове се ползват от новите технологии и подкрепяме персонала с обучения.

 • Предлагаме устойчиви решения.
  С дългогодишен опит и знание ние предвиждаме възможни проблеми в строителството, закупуването, инсталирането на устройства, пускане в експлоатация и всички експлоатационни проблеми, и предприемаме необходимите мерки, за да работи всяка система безпроблемно.

   

 • Осигуряване на експертен персонал.
  Най- голяма ценност за нас е компетентния медицински персонал и кадрите подготвяни за съответен проект. Експертите ни са с дългогодишен опит доказали се академично и клинично както в Турция, така и в чужбина. Нашите опитни екипи заети с управлението на проекти и бизнес администрацията осигуряват безпроблемния поток на предлаганите услуги